Sunday, December 19, 2010


ഒരു നാളും നോക്കാതെ നീക്കിവെച്ച
പ്രണയത്തിന്‍ പുസ്തകം നീ തുറക്കും
അതിലന്നു നീയെന്റെ പേരുകാണും  
അതിലെന്റെ ജീവന്റെ നേരു കാണും...

No comments:

Post a Comment